fbpx

Käyttöehdot

Tämän verkkosivun ja sen sisällön julkaisija on Buenno Research Oy.
Buenno -sivujen käyttämistä koskevat nämä yleiset ehdot, joihin tulee tutustua ennen sivujen käyttämistä. Sivuilla voi olla myös erillisiä käyttöehtoja, joihin näitä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.
Et voi jatkaa palvelun käyttöä, ellet hyväksy näitä ehtoja. Sinulla on velvollisuus tarkistaa käyttöehdot säännöllisesti. Sivuston käyttö tarkoittaa mahdollisesti muuttuneiden ehtojen hyväksymistä.

 

Sivuston käyttö

Käyttääksesi Buenno -sivuston palveluja, sinun on ensin rekisteröidyttävä. Rekisteröityessäsi hyväksyt antamaan täydellistä, totuudenmukaista ja ajantasaista tietoa. Ymmärrät, että olet henkilökohtaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi tapahtuvasta toiminnasta, tietojen ajantasaisuudesta ja suostut ilmoittamaan Buenno Research Oy:lle välittömästi mahdollisista väärinkäytöistä. Sitoudut kantamaan täyden vastuun tilisi tunnistetietojen turvallisuudesta. Rekisteröityessäsi vakuutat olevasi vähintään 18 -vuotias. Sitoudut rekisteröinnin yhteydessä käyttämään ainoastaan yhtä tiliä sekä vakuutat, ettet käytä koskaan toisen henkilön tiliä.

Sinulla on oikeus poistaa käyttäjätilisi milloin vain ja näin ollen poistaa kaikki syöttämäsi data verkkosivuilta. Hyväksyt myös sen, että mikäli olet suorittanut tutkimustoimeksiantoja, Buenno Research Oy:llä on oikeus säilyttää tietojasi rekisterissä laissa määritellyn ajan tilisi poistamisen jälkeen.

Kirjauduttuasi pystyt suorittamaan tutkimustoimeksiantoja eri yrityksille. Suorittaessasi tutkimustoimeksiantoja, vastauksesi tallentuvat järjestelmäämme, joista ne toimitetaan toimeksiantajayritykselle anonyyminä. Toimeksiantajayritykset näkevät vastaajista ainoastaan demografiset massatiedot, eivät henkilökohtaista käyttäjädataa.

Lähettäessäsi meille mitä tahansa materiaalia, vakuutat että materiaali ei sisällä mitään laitonta, toisen henkilön yksityisyyttä ja/tai oikeuksia loukkaavaa tai muutoin epäsoveliasta sisältöä. Vakuutat, että omistat materiaalin tai sinulla on vaadittavat oikeudet siihen. Lähettäessäsi materiaalia Buenno Research Oy:lle luovut kaikista vaatimuksista, että materiaalin käyttö loukkaa mitään oikeuksistasi, mukaan lukien omistusoikeus, julkaisuoikeus, oikeus tunnustukseen materiaalista, ideoista tai mistään muusta oikeudesta, mukaan lukien oikeus päättää miten tällaista materiaalia käytetään. Suostut myös varmistamaan kohtuuden rajoissa, ettei materiaalisi sisällä viruksia tai muita haitallisia ominaisuuksia. Sivuston käytöllä suostut, että et ryhdy minkäänlaisiin toimiin Buenno Research Oy:tä vastaan ja mikäli kolmas osapuoli aloittaa toimet Buenno Research Oy:tä vastaan, suostut hyvitykseen.

 

Vastuunrajoitukset

Buenno Research Oy:n sivut esitetään sitoumuksetta sellaisena kuin ne ovat. Buenno Research Oy ei takaa sivuilla sijaitsevien tietojen olevan virheettömiä eikä vastaa niiden käytön aiheuttamista tai käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Buenno Research Oy ei vastaa minkäänlaisista suorista tai epäsuorista vahingoista palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua.

Buenno Research Oy ei takaa sivustojen virheetöntä toimintaa taikka sivujen saatavuutta. Pidätämme oikeuden muokata ja poistaa sivustomme ja sen sisältöä milloin vain. Mikäli sivuston käytöstä koituu käyttäjälle kuluja (esimerkiksi mobiilidatan käytöstä), Buenno Research Oy ei ole niistä minkäänlaisessa vastuussa.

Buenno Research Oy ei vastaa kolmannen osapuolen materiaalista, johon Buenno Research Oy:n sivuilta on mahdollisesti olemassa linkki.

 

Tekijänoikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeus kuuluu Buenno Research Oy:lle.
Buenno Research Oy pidättää kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön itsellään, ellei toisin mainita. Buenno Research Oy:n sivujen sisältöä saa selata ja tulostaa käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten.
Tämän sivuston sisällön kopioiminen, levittäminen, jakelu tai muu käyttäminen on sallittua vain siinä määrin kuin se on lainsäädännössä sallittu. Sisältöä lainatessa on aina ilmoitettava lähde.

 

Eettiset ehdot

Hyväksymällä Buennon sivuston käyttöehdot sitoudut myös Buennon eettisten ehtojen noudattamiseen:

 • Et täytä kyselyitä yrityksistä, joihin sinulla on työn tai läheisten kautta sidoksia
 • Antamani tiedot ja vastaukset ovat totuudenmukaisia ja ajantasaisia

Buenno Research Oy haluaa tarjota käyttäjilleen ja asiakkailleen parhaan mahdollisen palvelun ja käyttökokemuksen. Tämän takia on hyvin tärkeää, että tutkimuksissa kerättyihin tietoihin voidaan luottaa. Buenno Research Oy suhtautuu vakavasti sivuston kaikenlaisiin väärinkäyttöön ja eettisten ehtojen rikkomuksiin. Virheellisten ja/tai valheellisten tietojen antaminen on rangaistavaa ja voi täyttää petos-rikoksen tunnusmerkit. Rikoslaki / Petos / 1 § (24.8.1990/769)

 

Muut ehdot

Buenno Research Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja ja muokata sivustoa, sen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta ilman etukäteen tehtävää ilmoitusta. Buenno Research Oy:llä on myös oikeus estää käyttäjien pääsy sivuille tai lakkauttaa palvelu käyttäjiltä puhtaasti oman harkintansa perusteella.

 

 

Toimeksiantosopimus

Osapuolina

Toimeksiantaja

Buenno Research Oy
Rautatienkatu 21 B
33210 Tampere
Y-tunnus: 2609521-2

info(at)buenno.fi
www.buenno.fi

 

Toimeksisaaja

Oheisella lomakkeella Buenno Research Oy:n rekisteriin liittyvä toimeksisaaja.

 

Hyväksymällä käyttöehdot hyväksyt myös Buenno Research Oy:n toimeksiantosopimuksen. Toimeksiantosuhde toimeksisaajan ja Buenno Research Oy:n (myöhemmin toimeksiantaja) välillä merkitsee, että toimeksisaaja (myöhemmin henkilö) suorittaa toimeksiannon jokaisessa yksittäisessä testiasiointi -tehtävässä yksinomaan toimeksiantajalle.

 1. Toimeksiantaja tarjoaa testiasiointeja henkilöille, jotka eivät ole toimeksiantajaan työsuhteessa. Toimeksiantoon osallistuvan luonnollisen henkilön ja toimeksiantajan välille ei synny työsuhdetta, vaan toimeksiantosuhde. Henkilöillä on vapaus valita tai kieltäytyä testiasiointitehtävistä. Henkilön valitessa tehtävän itselleen, hänen vastuullaan on suorittaa testiasiointi. Henkilö ei voi perua valitsemaansa tehtävää ilman painokasta syytä. Painokkaaksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen tai ennalta arvaamaton muutos, joka vaikuttaa toimeksiannon suorittamiseen.
 2. Toimeksiantaja ei ohjaa eikä rajoita henkilön työskentelyä, mutta henkilön tulee tutustua toimeksiantajan ohjeistuksiin testiasioinnin suorittamiseksi. Toimeksiantajalla on kuitenkin oikeus tarkistaa toimeksisaajan osaaminen ennen varsinaista testiasiointia.
 3. Toimeksiantajalla on oikeus tehdä lakimääräisenä vähennyksiä, henkilön tahallisesti tai törkeästi tuottamasta haitasta. Toimeksiantaja tarkastaa testiasiointien laadun (raportit) ja mikäli henkilön huolimattomuuden vuoksi työn tulos ei ole riittävä, on toimeksiantajalla oikeus hylätä tulos. Toimeksiantajalla on velvollisuus ilmoittaa hylkäyksestä ja hylkäykseen johtaneista syistä henkilölle henkilökohtaisesti 7 vuorokauden kuluessa työn (raportin) toimittamisesta.
  • Toimeksiantaja validoi jokaisen vastauksen ja pidättää oikeuden valvoa, moderoida ja poistaa kaikkea vastauksiin liittyvää materiaalia. Toimeksiantajalla on oikeus rajoittaa käyttäjien pääsyä palveluihin. Epäasialliset vastaukset ovat peruste käyttäjätilin poistoon välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.
 4. Toimeksiantosuhteesta maksetaan palkkio, joka on työkorvausta. Työkorvaus maksetaan henkilön tilille toimeksiannon jälkeen. Toimeksiannon tarkka maksupäivä ilmoitetaan aina toimeksiannon tarjoamisen yhteydessä. Maksamisen edellytyksenä on, että henkilö on toimittanut korvauksen maksamiseen vaadittavat tiedot toimeksiantajalle ajallaan. Toimeksiantaja tekee ennakonpidätyksen henkilön ilmoittaman veroprosentin mukaisesti. Henkilön ei tarvitse ilmoittaa kerryttämiään korvauksia erikseen, esimerkiksi verotuksessa. Toimeksiannoista ei makseta erikseen esimerkiksi kilometrikorvausta, vaan palkkio sisältää myös mahdolliset matkakustannukset. Työkorvaus ei kerrytä eläkettä eikä siitä makseta sosiaaliturvamaksua. Toimeksiantojen yhteydessä voi olla maininta “ostosraha”. Ostosraha korottaa tutkimuksen palkkiota, se ei kuitenkaan ole kulukorvaus, joten siitä pidätetään ennakonpidätys. Ostosraha on lähtökohtaisesti aina korkeampi kuin myymälän edullisimmat ostokset. Esimerkiksi ostorahan ollessa 10 euroa, voit tehdä ostoksen sitä edullisemmasta tuotteesta ja palkkio kasvaa 10 euron ostosrahalla.
 5. Toimeksiantajan ja henkilön välinen toimeksiantosuhde on voimassa vain yksittäisen toimeksiannon keston ajan.
 6. Osapuolet hyväksyvät sopimuksen, kun henkilö rekisteröityy Buenno -sivustolle ja hyväksyy palvelun käyttöehdot. Henkilön rekisteröityessä palveluun, voi toimeksiantaja perustellusti olettaa henkilön tutustuneen sopimukseen ja hyväksyneen sen.
  • Henkilö, joka on aiemmin hyväksynyt ja allekirjoittanut NMR Asiakasnäkökulma Oy:n ”tutkimusassistentin työsopimuksen” (Päivätty 19.4.2018 tai aiemmin), irtisanoo ”tutkimusassistentin työsopimuksen” hyväksymällä tämän sopimuksen ja vastaanottamalla toimeksiantoja.

 

Salassapito- ja esteellisyyssopimus

Salassapitosopimus:
Tällä sopimuksella varmistetaan Buenno Research Oy:n ja sen asiakkaiden keskeisten luottamuksellisten tietojen salassapito. Kaikki tämän sopimuksen hyväksyneet henkilöt sitoutuvat olemaan levittämättä kolmansille osapuolille yksittäisiä, teknisiä, taloudellisia ja toimeksiantokohtaisia tietoja. Salassapito jatkuu perustavanlaatuisena myös toimeksiantosuhteen päättymisen jälkeen.

Esteellisyyssopimus:
Toimeksiantojen luonteen vuoksi, on mahdollista, että toimeksiantoja tulee sellaisten henkilöiden tietoon, jotka ovat esteellisiä vastaanottamaan niitä. Esteellisyys voi johtua esimerkiksi henkilön sidosryhmistä, työhistoriasta tai työsuhteesta testiasioinnin kohteena olevaan yritykseen.